Web Analytics
top of page

LUCKY DRAW 2

FINAL ENTRIES 

 CONFIRMED LIST FOR LUCKY DRAW 2.

Debolina Chowdhury

Jagruti patil

Diksha Mittal

Shalini singh

Sukanya Kar

Sukanya Randive

Rashmi Shetty

Pratiksha kelshikar

Avantika Mehndiratta

Yashi Srivastava

Ananta Pradhan

Apurv Sankhe

Shalini Raghav

Yukta

Srushti Ram

Divya Bhavsar

Vishwa Dadhaniya

Sarvesh shah

Alpha Bhowmick

Preeti Bohra

Khan Ayesha

Durgapur

Kalyan

Gurgaon

Lucknow

Lanka

Mumbai

Manglore

Mumbai

Faridabad

Ghaziabad

Darjeeling

Mumbai

Bulandshehr

Chandigarh

Bangalore

Bardoli

Sangli

Sangli

Kolkata

Mumbai

Mumbai

 

* If you have made the payment and your name does not show in the list, Dont worry! Just drop us a Whatsapp message on 9820360040 along with a screenshot of the transaction details. We shall verify the same.

bottom of page